Dodání zboží.

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. V případě, že zboží má být uhrazeno předem bezhotovostním převodem, běží lhůta až od okamžiku uhrazení kupní ceny zboží.

Informace o způsobech dodání:

-          Osobní odběr zboží je možný pouze na výdejním místě e-shopu, které nachází v kamenné prodejně na adrese: Kasárenská 157/4, 37001 České Budějovice. K osobnímu odběru bude kupující vyzván do pěti pracovních dnů od potvrzení objednávky e-mailem o připravení zboží k vyzvednutí v běžné otevírací době a SMS. Vydání zboží je podmíněno předchozím uhrazením kupní ceny zboží.  Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, je prodávající oprávněn po uplynutí 2 týdnů od zaslaného e-mailu, upozorňujícího na zboží připravené k osobnímu odběru, objednávku stornovat. V případě stornování objednávky zboží s osobním odběrem bude účtován storno poplatek v hodnotě 50% uhrazené částky. 50% uhrazené platby za zboží bude kupujícímu neprodleně vráceno zpět na účet ze kterého bylo zboží uhrazeno, v případě platební karty zpět na platební kartu.

-          Zboží je možné zaslat kupujícímu vybranou přepravní službou. Ceny přepravy se řídí ceníkem poskytovatele přepravy aktuálním v den objednávky zboží. Přepravci běžně dodávají zboží na jakékoli místo v ČR do 24 hodin od předání zásilky přepravci. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

Prodávající odpovídá za kvalitu zboží a za to, že zboží má všechny vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a je v odpovídajícím množství.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo v kupní smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené, přičemž na tyto náklady musí být kupující předem upozorněn.