Třísločiněná kůže

Třísločiněné usně:

Třísločinění je jeden z nejstarších způsobů činění usní. Třísloviny, jsou složité organické látky vyskytující se v přírodě nebo vyráběné synteticky. Suroviny, z nichž se třísloviny získávají, nazýváme třísliva. V přírodě jsou to kůry stromů, dřevo, listy a kořeny některých rostlin. Jejich vyluhováním získáváme výtažky, které lze použít k přímému činění. Vedle nich existují ještě třísliva syntetická, tzv. syntany, které mají lepší vlastnosti než třísliva přírodní. Třísločiněné usně se používají jako usně spodkové, řemenové, sedlářské nebo brašnářské.

Třísločiněná kůže

Aktivní filtry